For SHK’s forpligtigelser hæfter kun SHK’s formue. Ved foreningens opløsning overdrages denne formue til andet idræts eller ungdomsarbejde i Skagen efter generalforsamlingens nærmere beslutning.